Privaatsuspoliitika

Küpsiste teated ja küpsiste kasutamise nõusolek

Küpsised on kaasaegsete veebisaitide töö lahutamatu osa. Suurem osa veebisaitide personaliseerimisest ja sotsiaalmeedia integreerimisest tugineb ühel või teisel viisil küpsistele.

Kuid küpsiseid saab kasutada ka viisil, millest ei ole külastajatele mingit kasu. Neid kasutatakse sageli inimeste jälgimiseks üle kogu veebi ning profiilide loomiseks, mis on brändidele ja reklaamijatele sihitud turunduse läbiviimiseks väga väärtuslikud.

Sellist tegevust peetakse sageli privaatsuse rikkumiseks ja kuna küpsised on üsna vaikne tehnoloogia, siis võib see juhtuda ka teiega, ilma et te ise sellest aru saaksite või seda soovi korral peatada saaksite.

Selleks, et külastajad oleksid sellest tegevusest teadlikumad ja saaksid ise otsustada, kas nad sellist tegevust lubavad, kehtestati 2011. aastal uued kogu ELi hõlmavad privaatsust käsitlevad õigusaktid. Seda on hakatud nimetama „küpsiseseaduseks“.

Küpsiseseadus nõuab, et veebisaidid annaksid teile selgelt ja üksikasjalikult teada, kuidas nad küpsiseid kasutavad, ning pakuks võimalusi, kuidas anda märku, kas soovite sellist kasutamist lubada või mitte. Veebisait on seadusega kohustatud teie soove järgima. See võib tähendada, et nad blokeerivad küpsised, mis teile ei meeldi, või ei luba teil saidile juurde pääseda – eeldatavasti antakse teile valida.

Mõned veebisaidid võimaldavad teil valida, millist tüüpi küpsiseid lubada või blokeerida, kuigi sellisel juhul ei pruugi teil olla võimalik kogu veebisaiti kasutada või vaadata.

Kui teie külastatav veebisait ei anna teile piisavalt teavet ega valikuvõimalusi ning selle omanikfirma asub ELis, võib see tähendada, et omanikfirma rikub seadusi ning te võite saidiomaniku vastu midagi ette võtta.

See veebisait on loodud selleks, et aidata inimestel paremini mõista, mis on küpsised ja kuidas erinevad veebisaidid neid kasutavad. Saate seda kasutada oma lemmikveebisaitide otsimiseks ja peagi saate otsida teavet konkreetsete küpsiste kohta, et mõista, milleks neid kasutatakse.

 

ISIKUANDMETE KAITSE JA KÜPSISTE POLIITIKA

Kasutame teie isikuandmeid järgides allpool olevaid isikuandmete kaitse põhimõtted, kus on info isikuandmete töötlemise viisi kohta.

Wihuri OÜ vastutab andmete turvalisuse eest ja tagab, et teie isikuandmeid kasutatakse vastavalt asjakohastele õigusaktidele.

Kontaktandmed:

Wihuri OÜ

Aadress: Tehnika 9, Türi, 72213, Järvamaa
Veebisait: https://wihuritehnika.com

Registrikood: 14866275
Telefon: +372 5887 7919
E-post: info@wihuriagri.com

 

Isikuandmete töötlemine

Kui soovime, et esitaksite meile oma isikuandmed – siis teavitame teid sellest ja informeerime andmete kasutamise eesmärgist. Asjakohane teave edastatakse andmete esitamise ajal. Kasutame teiega seotud andmeid peamiselt teiega sõlmitud kokkulepete täitmiseks, aga ka oma teenuse parandamiseks, toodete ja teenuste kvaliteedi tagamiseks ning teiega ühenduse võtmiseks.

Kasutame järgmiseid andmeid

Isikuandmed: näiteks andmed, mille sisestate uudiskirja tellimise, üritusele registreerimise, töökohale kandideerimise või müügiesindajaga kontakteerumise käigus. Selliste andmete hulka võivad kuuluda nimi, aadress, meiliaadress, telefoninumber, ettevõtte reg number, teave üritusel osalemise kohta jne.

Töökohale kandideerimise avalduses küsitakse lisateavet, – sugu, sünnikuupäev, foto ja muu teave, mida otsustate meiega oma avalduses jagada. Wihuri OÜ-ga ühendust võttes on meil õigus edastada teie andmed Wihuri OÜ asjakohastele tütarettevõtetele, esindajatele või turustajatele.

Andmed veebisaidi kasutamise kohta: andmed selle kohta, milliseid lehti te saidil külastate, ja teie IP-aadress. Need andmed kogutakse logifailidesse ja Google Analyticsisse. Andmeid kasutatakse meie veebisaidi kasutuskogemuse parandamiseks ja tehniliste tõrgete kõrvaldamiseks. Andmed kustutatakse, kui need ei täida enam esialgset eesmärki või kui need ei ole enam meie jaoks vajalikud.

Töötleme ainult asjakohaseid isikuandmeid

Töötleme ainult selliseid teiega seotud andmeid, mis on ülalnimetatud eesmärkide suhtes asjakohased ja olulised. See, millist tüüpi isikuandmed on asjakohased, oleneb eesmärgist. Sama kehtib isikuandmete töötlemise ulatuse kohta. Kasutame üksnes neid andmeid, mida on konkreetse eesmärgi jaoks vaja.

Töötleme ainult vajalikke isikuandmeid

Kogume, töötleme ja salvestame ainult oma eesmärkide saavutamiseks vajalikke isikuandmeid. Peale selle võib meie äritegevuse jaoks kogutavate ja salvestatavate andmete tüüp olla kindlaks määratud õigusaktides. Samuti võivad töödeldavate isikuandmete tüüp ja ulatus tuleneda kohustusest täita lepingulisi või muid juriidilisi kohustusi.

Kustutame ebavajalikud isikuandmed

Kustutame teie isikuandmed, kui me ei vaja neid enam eesmärkidel, millega seoses me neid kogusime, töötlesime ja salvestasime. Üldisi päringuid säilitatakse seni, kuni oleme soovitud teenuse osutanud, kuid mitte kauem kui 2 aastat.

Enne isikuandmete töötlemist küsime teie nõusolekut

Enne ülalnimetatud eesmärkidel isikuandmete töötlemist küsime teie nõusolekut, välja arvatud juhul, kui selliste andmete kogumist nõuab seadus. Teavitame teid sellisest nõudest ja meie õigustatud huvist teie isikuandmete kasutamise suhtes. Teie nõusolek on vabatahtlik ja saate selle igal ajal tagasi võtta. Selleks tuleb teil meiega ühendust võtta. Lisateabe saamiseks kasutage ülalnimetatud kontaktandmeid.

Me ei avalikusta isikuandmeid ilma teie nõusolekuta

Kui avalikustame teie isikuandmeid partneritele ja teistele asjaosalistele (nt turunduseesmärgil kasutamiseks), küsime teie nõusolekut ja teavitame teid andmete kasutamise eesmärgist. Teil on õigus igal ajal avalikustamise suhtes vastuväiteid esitada. Kuid nagu eespool mainitud, võidakse teiega sõlmitud kokkulepete täitmise ja meie teenuste optimeerimise nimel teie isikuandmeid avalikustada asjakohastele kontserniga seotud ettevõtetele ilma eraldi nõusolekut küsimata. Samuti ei küsi me teie nõusolekut siis, kui teie isikuandmete avalikustamine on meie juriidiline kohustus, näiteks seoses ametiasutustele aruandmisega.

Turvalisus

Kaitseme teie isikuandmeid ja järgime infoturbe sise-eeskirju. Oleme kehtestanud infoturbe sise-eeskirjad, milles on esitatud juhised ja meetmed selle kohta, kuidas kaitsta teie isikuandmeid hävimise, kaotsimineku ja muutmise ning ilma loata avalikustamise ja juurdepääsu eest.

Teie õigused

Teil on õigus oma isikuandmetega tutvuda.Teil on igal ajal õigus teada saada, milliseid teiega seotud andmeid me töötleme, kust me need saanud oleme ja milleks me neid kasutame. Samuti saate küsida teavet selle kohta, kui kaua me teie isikuandmeid säilitame ning kellele me need edastame. Siiski on meil õigus teiste isikute privaatsuse, ärisaladuste ja intellektuaalomandiõiguste kaitsmiseks andmetele juurdepääsu piirata. Oma õiguste kasutamiseks võtke meiega ühendust. Vt ülalnimetatud kontaktandmeid.

Teil on õigus taotleda valede isikuandmete parandamist või kustutamist

Kui leiate, et meie töödeldavad isikuandmed on valed, siis on teil õigus taotleda nende parandamist. Selleks tuleb meiega ühendust võtta ja teada anda, milles ebatäpsus seisneb ja kuidas seda kõrvaldada. Mõnel juhul oleme kohustatud teie isikuandmed kustutama. Näiteks siis, kui võtate oma nõusoleku tagasi. Kui leiate, et teie isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärkidel, millega seoses me neid kogusime, siis on teil õigus taotleda andmete kustutamist. Samuti saate meiega ühendust võtta siis, kui leiate, et teie isikuandmete kasutamisega rikutakse seadust või muid juriidilisi kohustusi. Kui taotlete isikuandmete parandamist või kustutamist, siis teeme kindlaks, kas vajalikud tingimused on täidetud, ning seejärel parandame või kustutame andmed võimalikult kiiresti.

Teil on õigus esitada meie tehtava andmetöötluse suhtes vastuväiteid

Teil on õigus esitada meie tehtava andmetöötluse suhtes vastuväiteid. Samuti on teil õigus esitada vastuväide, kui jagame teie isikuandmeid turunduseesmärkidel. Vastuväite esitamiseks kasutage Ülalnimetatud kontaktandmeid. Kui teie vastuväide on põhjendatud, võtame meetmeid teie isikuandmete töötlemise lõpetamiseks.

Kaebuse esitamise õigus

Teil on õigus esitada igal ajal kaebus otse Wihuri OÜ-le. Kaebuse saab esitada meiliaadressile info@wihuriagri.com (vt ka ülalnimetatud kontaktandmeid). Meie tehtava andmetöötluse kohta saab kaebuse esitada ka kohalikele isikuandmete kaitse üldmäärusega seotud ametiasutustele.

 

KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

Küpsised, nende eesmärk ja asjakohasus

Küpsiste salvestamise korral teavitatakse teid nende abil kogutavate andmete kasutamisest ja kogumise eesmärgist. Salvestame teie seadmesse küpsiseid veebisaidi funktsioonide optimeerimiseks, kasutusmugavuse suurendamiseks ja veebisaidi üldiseks parandamiseks, aga ka sihtturunduse tegemiseks. Näiteks salvestame küpsiseid teie seadmesse järgmistelt partneritelt.

Google

Veebisaiti www.wihuritehnika.com külastades jagatakse teie külastusinfot Google’iga. Nii saame analüüsida, kuidas külastajad meie veebisaiti kasutavad, mõõta meie turunduse tulemuslikkust ja näidata teile sobivaid reklaame. Samuti jagame Google’ile infot selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Google saab saadud andmeid kombineerida nende andmetega, mille te ise olete Google’ile andnud või mida ta on kogunud siis, kui olete tema teenuseid kasutanud.

Facebook

Veebisaiti www.wihuriagri.com külastades jagatakse teie külastusinfot Facebookiga. Nii saame analüüsida, kuidas külastajad meie veebisaiti kasutavad, mõõta meie turunduse tulemuslikkust ja näidata teile sobivaid reklaame. Samuti jagame Facebookile infot selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Facebook saab saadud andmeid kombineerida nende andmetega, mille te ise olete Facebookile andnud või mida ta on kogunud siis, kui olete tema teenuseid kasutanud.

Küsime teie nõusolekut

Kui salvestame teie seadmesse küpsiseid, siis küsime teie nõusolekut. Küpsiseid, mida on vaja statistiliste andmete kogumiseks, veebisaidi toimimiseks ja seadete salvestamiseks, võidakse kasutada ilma teie nõusolekuta. Meie veebisaidile tulles avaneb hüpikaken, kus on esitatud asjakohane teave küpsiste kohta. Ka siis, kui te seda tekstikasti eirate ja veebisaiti klõpsate, nõustute küpsiste kasutamisega nimetatud eesmärkidel.

Kui kaua küpsiseid säilitatakse?

Küpsised kustutatakse automaatselt pärast teatud arvu kuude möödumist (võib erineda), kuid iga külastuse ajal neid värskendatakse.

Kuidas küpsiseid kustutada?

Vt juhendit siit: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/clear-cookies-installed.html

Internetis leidub ka muid juhendeid.

Kuidas küpsiste salvestamist keelata?

Kui te ei nõustu küpsiste salvestamisega, saab need blokeerida. Juhendi leiate siit:  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/clear-cookies-installed.html

Internetis leidub ka muid juhendeid.

Kuidas küpsiseid hallata?

Kui soovite ise otsustada, milliseid küpsiseid teie seadmesse salvestatakse, soovitame tööriista Ghostery” (https://www.ghostery.com/). Me ei ole kuidagi Ghosteryga seotud ega toeta selle kasutamist. Saate ka oma iOS-seadme seada kindlat tüüpi küpsiseid blokeerima. Lisateave on esitatud Apple’i veebilehel https://support.apple.com/da-dk/HT201265).